Acentalarımız
ak yatirim

ak yatırım

ak yatırım
GÖNDER

Operasyonel Aracılık Hizmetleri

Sermaye Artışı İşlemleri

Bedelli, bedelsiz sermaye artışı veya azalışı yapacak İhraçcı Şirketlerin çözüm ortağı olarak sermaye artış işlemlerine aracılık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Temettü Ödemesi

Temettü ödemesi yapacak İhraçcı Şirketlerin ortaklarına yapılacak temettü ödeme işlemlerine aracılık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

MKK Temsilciliği

Payları ya da ihraç ettiği borçlanma araçları kayden izlenen İhraçcı Şirketlere, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde yürütülen işlemleri için “Ortak Sorumluluk Taahhütnamesi” kapsamında hizmet sunulmaktadır. Halihazırda 25 civarında Pay Senedi ve Borçlanma Aracı İhraçcısı Şirkete aktif olarak hizmet vermekteyiz.

Toptan Alış Satış İşlemleri

Önceden alıcıları belli olan veya olmayan belirli miktarın üzerindeki pay senedi işlemlerinin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür  çerçevesinde alım satımına aracılık ve danışmanlık hizmet vermekteyiz.

Saklama Hizmeti

Kayden izlenmekte olan Sermaye Piyasası araçlarının müşteri nam ve hesabına uygun komisyon oranlarıyla saklanmasına aracılık hizmeti verilmektedir.

Borsa'da Dolaşımda Olmayan Payların Dolaşıma Sokulması

Payları Borsada işlem gören (GİP'te işlem görenler hariç) ortaklıkların, Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen paylarının MKK'nın belirlediği esaslar çerçevesinde ortak tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK) üyesi aracı kuruluşlar vasıtasıyla yapılacak talep üzerine Kurul kayıt ücretinin Kurul'ca belirlenecek hesaba yatırılmasından sonra Borsa'da satışı mümkündür. Payları Kurul kaydında olan Borsa şirketlerinin Borsa'da dolaşımda olmayan paylarının (halka kapalı statüde) dolaşıma sokulmasına (halka açık statüye dönüştürülmesi) ilişkin aracılık işlemleri.

Rüçhan Hakkı Birincil Piyasa İşlemleri

Kullanılmayan rüçhan hakları sonrası kalan paylar ile ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması sonucunda artırılan sermayeyi temsil eden payların birincil piyasada satışına tarafımızca aracılık hizmeti verilmektedir.

Pay Alım Teklifi  İşlemleri

Bir ortaklığın paylarını elinde bulunduran kişilere, söz konusu ortaklığın paylarının tamamını ya da bir kısmını gönüllü ya da zorunlu olarak devralmak üzere yapılan ve hedef ortaklığın yönetim kontrolünün ele geçirilmesi ile sonuçlanan ya da bu amacı taşıyan, hedef ortaklığın kendisi tarafından yapılanlar dışındaki satın alma teklifine ilişkin işlemlere aracılık hizmeti vermekteyiz.

Ortaklıktan Çıkarma, Satma Hakkı ve Ayrılma Hakkı İşlemleri

Hakim ortak açısından sahip oldukları payların imtiyazlı olup olmadığı dikkate alınmaksızın diğer pay sahiplerinin tamamını ortaklıktan çıkarma hakkı ve diğer ortaklar açısından da paylarını hakim ortağa satma hakkı doğması nedeniyle yapılacak işlemler için aracılık hizmeti verilmektedir.

Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantılarına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri veya temsilcilerinin paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkına ilişkin işlemlerde aracılık hizmeti verilmektedir.

ak

Size en iyi deneyimin sunulması için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde size özel ve tercihlerinize göre kişiselleştirilmiş çerezler konumlandırılmaktadır. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.