Kurumunuzun sunduğu hizmet ve ürünler ile ilgili beyan ettiğim e-posta ve telefon numarası aracılığıyla izinli iletişim ve kişisel verilerin korunması kanunları kapsamında benimle iletişime geçilmesini kabul ediyorum.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin işlenme amaçları, aktarım amaçları, aktarıldığı alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve ilgili kişi olarak haklarıma dair bilgilendirme metnini okudum.
Click here for further information about The Law On The Protection of Data. Check the box, in case you read and accept the data protection policy.

Borsa işlemleri dışındaki sermaye piyasası faaliyetleriyle ilgili uyuşmazlıkların çözümünde; başvurunuza ilişkin kurumumuzca verilen cevap ve bilgilendirmeler sonucu, halen uyuşmazlığınızın kısmen ve/veya tamamen giderilemediğini düşünüyorsanız; cevabımızın tarafınıza tebliğ edildiği tarihi izleyen altmış (60) gün içinde Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti’ne başvurabilirsiniz. Konuya ilişkin detaylı bilgi ve başvuru formu Birliğin www.tspb.org.tr adresli internet sitesinde yer almaktadır.